• "ฟรีค่าจัดส่งลงทะเบียน"
 • Hot Line 095-831-7642

คุณยังไม่มีสินค้าในตระกร้า

คุณยังไม่มีสินค้าในตระกร้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Trove และ ทไวน์ โซไซตี้ (“เรา หรือ ของเรา”) เคารพต่อความกังวลของท่านเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และให้ความสำคัญแก่ความสัมพันธ์ที่เรามีกับท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แจกแจงรูปแบบของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัททำการรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์ของ www.troveserum.com (“ไซต์”) ถึงวิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวกับผู้ที่เราอาจอนุญาตให้ใช้ข้อมูลร่วมด้วย นโยบายความเป็นส่วนตัวยังได้ชี้แจงถึงมาตรการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งวิธีการที่คุณจะเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย และยังได้อธิบายถึงวิธีการที่คุณไม่ตกลงกับการให้ดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือการตอบรับการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าของเรา วิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้ที่เราให้ใช้ข้อมูลร่วมด้วย และทางเลือกที่ลูกค้าของเราจะเลือกได้

 • การเก็บข้อมูล

Trove เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ทั้งนี้รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ติดตั้งหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ, วันเกิด, ช่องทางการติดต่อที่ท่านสะดวก ข้อมูลการติดต่อเพื่อนของท่านที่ท่านต้องการให้เราติดต่อ (ตัวอย่างเช่น ส่งข้อความถึงเพื่อนของท่าน) และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่ท่านให้กับทางเรา

ข้อมูลส่วนตัวที่ทางเราจะทำการจัดเก็บและกระบวนการต่างๆ อาจจะได้รับมาจากการที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์หรือได้รับการบริการจากเรา หรือจากการใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยทางเราจะบันทึกข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อเมื่อ

   1. การลงทะเบียนเพื่อการจัดส่งจดหมายที่จัดการผ่านเรา
   2. เมื่อทำการซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการ
   3. เมื่อท่านได้ทำแบบสอบถามและตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว
   4. เมื่อท่านส่งคำร้องขอเพื่อรับสินค้าทดลองจากทางแบรนด์
   5. เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมการแจกของรางวัลจากทางเรา
   6. เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือการโฆษณาออนไลน์ของเรา และ
   7. จากการตอบข้อซักถามต่างๆบนระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของเรา

นอกจากนั้นเรายังสามารถเก็บของมูลส่วนตัวของท่านจากส่วนที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือเมื่อท่านได้ทำการเปิดเผยข้อมูลต่อเราผ่านทางช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตรง ทางอิเล็คทรอนิค หรือข้อเสนอต่างๆ

 • การให้ความยินยอม

การให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับเรา จะถือว่าท่านยินยอมให้เราทำการเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อจุดประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว อีกทั้งท่านให้ความยินยอมในการเปิดเผยและส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านภายในและนอกประเทศไทย เพื่อจุดประสงค์ในการติดต่อท่านเพียงเท่านั้น

ท่านสามารถยกเลิกคำยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยผ่านทางอีเมลล์ หรือเขียนคำร้องถึงเราที่ support@troveserum.com

ทางเราอาจใช้เวลา 7-14 วันทำการ เพื่อดำเนินการต่อคำร้องของท่านในเรื่องหรือการยกเลิกคำยินยอม

ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจมีใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อที่จะช่วยให้ทางเราสามารถจัดการต่อการติดต่อสื่อสารถึงท่านและพัฒนาการบริการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

และหากท่านไม่ต้องการที่จะรับการติดต่อทางโทรศัพท์หรือข้อความทางการตลาดจากเราต่อไป เราจะทำการยกเลิกการยินยอมของท่านตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น

 • การนำข้อมูลไปใช้

การใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ถ้าท่านได้ทำการยินยอมเรื่องการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแล้ว เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อทำการติดต่อส่งอีเมล์, SMS, และช่องทางการติดต่ออื่นๆเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เครื่องสำอาง เคล็ดลับความงาม โปรโมชั่นต่างๆ รวมไปถึงการตอบสนองคำร้องของท่าน การปรับปรุงประสบการณ์ที่มีกับเรา เพื่อพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การบิรการ การให้ข้อมูล และ การโฆษณา

เราอาจจะมีการส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบุคคลที่สามหากได้รับการยินยอมจากท่าน จุดประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการทำการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการแก่ท่าน

เราจะไม่มีการขายข้อมูลส่วนตัวของท่าน

เราอาจจะมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับพันธมิตรของเรา

เ               ราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติบนเว็บไซต์นี้ในการส่งเนื้อหาที่จัดให้เฉพาะตัว เพื่อการวิจัยตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล และการบริหารระบบ เช่น การพิจารณาว่าคุณเคยเข้าเยี่ยมชมเรามาก่อน หรือเป็นหน้าใหม่สำหรับไซต์ และเพื่อการปฏิบัติตาม ภาระผูกพันตามกฎหมาย นโยบายและขั้นตอนของเรา ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลในทางอื่นๆ ที่เราได้แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะในเวลาที่รวบรวมข้อมูล 

นอกเหนือจากที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้กล่าวไว้ เราจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • บุคคลที่สาม

เราจะมีการรักษาบุคคลที่สามอื่นๆเพื่อดำเนินการต่างๆตามที่นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ระบุไว้ ตัวอย่างเช่น บุคคลที่สามจะรวมไปถึง ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล ฝ่ายผู้เชี่ยวชาญความสัมพันธ์ลูกค้า ฝ่ายการส่งอีเมล์ ฝ่ายดูแลระบบโฮสติ้ง และการสนับสนุนบริษัทอื่น (รวมไปถึงบริษัทที่ทำการช่วยเหลือการส่งจดหมายต่างๆ) บุคคลที่สามเหล่านี้อาจต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน แต่จะไม่สามารถนำข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ไปใช้นอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ระบุไว้แล้ว

 • การโอนธุรกิจ 

เพื่อการพัฒนาธุรกิจของทางเรา ทางเราอาจทำการขายทรัพย์สินของเรา ในธุรกรรมดังกล่าว ข้อมูลของผู้ใช้ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไปจัดเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่โอนไปด้วย และโดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไซต์ คุณยินยอมให้มีการโอนข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลดังกล่าวในกรณีเช่นนี้ คุณจะเลือกไม่ต้องโอนข้อมูลของคุณเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจก็ได้ ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้

 • OPT-OUT และการจัดการตั้งค่าการติดต่อ

ท่านสามารถที่จะเลือกรับหรือไม่รับอีเมลจากทางเรา โดยท่านสามารถที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าของท่านได้ตามต้องการ โดยสามารถกดปุ่ม "unsubscribe" ที่อยู่ด้านล่างของทุกๆอีเมล์ที่ได้รับจากทางเรา หรือส่งอีเมลมาที่ support@troveserum.com

 • การปรับเปลี่ยนข้อมูล

ท่านสามารถตรวจสอบ เปลี่ยนแปลงหรือร้องขอเพื่อการลบข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ โดยการติดต่อมายังอีเมล์ support@troveserum.com

 • การยอมทำตามข้อกฏหมาย

ทางเราสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านซึ่งเป็นการทำตามข้อกฏหมาย ข้อกำหนด กระบวนการทางกฏหมาย หรือการร้องขอจากทางรัฐบาล นอกเหนือจากนี้ เราสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน เมื่อมีความจำเป็นต่อการป้องกันอันตรายทางร่างกาย ต่อความเสียหายทางการเงินหรือการเชื่อมโยงกับการกระทำที่ผิดกฏหมาย

 • การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

ทางเราจะทำการลบข้อมูลส่วนตัวของท่านหรืออาจจะทำให้ข้อูลส่วนตัวของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจหรือกฏหมายได้อีกต่อไป

 • ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถที่จะติดต่อเราทางอีเมล หรือเขียนอีเมลส่งมาที่ support@troveserum.com 

 • การอัพเดตนโยบายของเรา

เรามีสิทธิแก้ไขและหรือเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและหรือเงื่อนไขใดๆ โดยให้มีผลใช้บังคับทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า เพื่อที่จะตอบสนองต่อข้อกฎหมายหรือข้อปฏิบัติเมื่อใดก็ได้ตามต้องการ

 

expand_less